Språk: Svenska
Språk:
Valuta:


Regler och köpvillkor - BagsandFashion.com


Allmänt

Vi tar endast emot beställningar som sker via vår webshop och du som kund måste ha fyllt 18 år för att kunna handla hos oss. Om kundens ålder är under 18 år behövs målsmans tillstånd. Om kunden trots allt handlar och är under 18 år är målsman ansvarig för barnets handling. För privatpersoner gäller Konsumentköplagen samt Distans- och Hemförsäljningslagen. Köparen är skyldig att läsa våra köpvillkor och följa de regler och råd beträffande köp och produktskötselsom finns beskrivna längre ned i Köpvillkoren. När du beställer en vara hos oss betyder det samtidigt att du har accepterat och godkänt alla gällande betingelser i våra regler och köpvillkor. Beställningar som görs utanför Sverige och Norge kan endast accepteras om det betalas i förskott eller med Visa eller Master Card kort.

Priser
Priserna på våra produkter är angivna i antingen SEK, NOK, DKK eller EUR – beroende på ditt valutaval. Alla priser inkluderar svensk moms på 25 % utom priser angivna i NOK - till Norge som är utanför EU skickas produkterna momsfritt. Priserna kan ändras av omständigheter som BagsandFashion.com inte råder över, t.ex. väsentligt förändrade valutaförändringar eller ändrad moms.

Reservation

Tryckfel och annan felaktig information
BagsandFashion.com strävar efter att tillhandahålla aktuell och korrekt information på alla produkter vi säljer dock kan felskrivningar och andra felaktigheter förekomma bl.a. under produktinformation. Därför förbehåller sig BagsandFashion.com rätten att när som helst och i vissa fall utan att tillkännage och utan ansvar gentemot användaren eller annan person, ändra på priser och andra information på produkter som säljs på vår hemsida. Vidare kan BagsandFashion.com inte garantera att all information angående produktbeskrivningarna stämmer med precision på varje produkt.

Måttinformation
Väskstorlekar, måttet och egenskaperna är ungefärligt angivna. Information om produkternas storlek finns tillgängliga enbart för att hjälpa kunden och vara som en guide vid köptillfället, men små avvikelser i måttbeskrivningen kan förekomma för enstaka varor. Samma gäller för våra smycken och andra produkter med undantag för skor.

Färginformation
Vi har gjort det vi kunde göra för att demonstrera färgerna på produkterna så korrekt som möjligt på vår hemsida. Vi kan dock inte garantera att alla produktfärgerna kommer att vara exakt det desamma som de som visas på varje skärm, eftersom färgerna kan presenteras med olika styrka och djuphet beroende på många faktorer vi inte kan påverka, så som den enskilda datorns färginställningar och egenskaper och att man själv kan uppfatta färg på olika sätt. Vissa svaga variationer i färgerna kan förekomma.

Beställning - Orderbekräftelse
När du har gjort din beställning hos BagsandFashion.com får du automatiskt en orderbekräftelse till den e-post adress du har angivit i kassan. I orderbekräftelsen får du också ett ordernummer som du kan referera till vid frågor eller kontakt med vår kundtjänst angående din beställning.


Betalning - kunder i Sverige

Välj mellan fyra betalningsalternativ
1- Kort – Visa eller MasterCard ( utan avgift)Du kan betala med Visa och MasterCard kort. Kortuppgifter och all hantering av kortinformationen hanteras säkert via SSL kryptering samt av bankernas senaste effektiva säkerhetsteknik. Vi gör ditt inköp ännu säkrare genom samarbete med Payson, Sveriges ledande leverantör av betalningssystem via Internet. Vi krediterar ditt kort först när din beställning bekräftas och vi lagrar inga informationer om ditt kort. Hos oss handlar du säkert. Se ytterligare information på Säkerhetssidan.

2- Faktura (Faktureringsavgift SEK 49:- inkl. moms)
Vi överlåter alla fakturor till företaget Klarna AB före detta Kreditor. Klarna AB är ett helsvenskt finansiellt institut registrerat hos Finansinspektionen. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du måste ange samma adress som den du är folkbokförd på och inte ha några betalningsanmärkningar.

Dina totala inköp får inte överstiga SEK 10 000:- inkl. moms och för att handla igen måste den tidigare fakturan vara betald, annars kommer den nya fakturan inte att godkännas och du uppmanas att välja ett av våra andra betalningsalternativ. För fakturafrågor vänligen ring Klarna AB 08 - 126 126 00.

Med din varuleverans sänder vi fakturan. Vill du skicka leveransen till en annan mottagaradress i Sverige än din egen, då accepterar vi inte betalning med faktura utan då får du betala med kreditkort via Payson eller göra en förskottsbetalning via din Internetbank eller direkt till vårt bankgiro 5042-8549.

Outhämtat fakturapaket
För fakturapaket som inte hämtas ut på Posten förbehåller sig BagsandFashion rätten att debitera kunden kostnaderna för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringskostnad, från f.n. SEK 340:- exkl. moms plus fakturaavgift på SEK 49 SEK inkl moms. BagsandFashion.com förbehåller sig rätten att överlåta fakturakrav för outlösta försändelser på företag för inkassotjänster. BagsandFashion.com samarbetar medGothia Inkasso Group.

Betalningsvillkor för fakturan vid outlösta fakturapaket är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag, f.n. SEK 50:- exkl. moms, samt dröjsmålsränta med 2 % per månad. Om betalningen inte sker efter denna påminnelse går ärendet vidare till inkasso. BagsandFashion.com förbehåller sig rätten att överlåta fakturor och avbetalningsvillkor på företag för inkasso- och kredittjänster. BagsandFashion.com samarbetar med Gothia Inkasso Group.

3- Förskottsbetalning  (utan avgift)
Vid förskottsbetalning betalar du in det totala priset till BagsandFashion.com´s Bankgiro: 5042-8549 - som är registrerad på moderbolaget EuroTrade Nordic. Du får via e-post en orderbekräftelse där det står ett ordernummer som du tillsammans med ditt namn skall ange på din Internetbetalning för dig som har Internetbank så att inbetalningen blir korrekt. Betalar du direkt på Bankkontor så ta med dig ditt ordernummer och lämna detta nummer till expediten så att betalningen registreras korrekt. Vid förskottsbetalning slipper du betala Postens postförskottsavgift eller fakturaavgift. När du betalar i förskott och efter att vår bank meddelat oss att betalningen är genomförd, blir ordern aktiverad i vårt system och sänds till kund. Bankens betalningsavisering till oss tar i normala fall 1 - max. 4 bankdagar från betalningstillfället – beroende på vilken bank som transfererar pengarna.

4- Postförskott (Postförskottsavgift är SEK 89:- inkl. moms)
Om du valt att betala mot postförskott betalar du först när du tar emot eller hämtar ut varorna du beställt. Till posten betalar du för varorna och dessutom SEK 89:- inkl. moms för postförskottet. Vi kan tyvärr inte ta emot beställningar mot postförskott om kunden har betalningsanmärkning eller saknar kreditvärdighet. Kunden kommer då att informeras och vi kommer att be kunden att antingen välja förskottsinbetalning eller kort som betalningssätt innan vi kan skicka beställningen till kunden.

Outhämtat postförskott
Om kunden inte hämtar ut försändelsen och Posten returnerar produkten till oss, förbehåller vi rätten att debitera kunden alla extra kostnader vi har haft med försändelsen så som, fraktkostnaderna, expeditionsavgift och hanteringskostnad, från f.n. SEK 350:- exkl. moms plus fakturaavgift på SEK 49 inkl moms. BagsandFashion.com förbehåller sig rätten att överlåta fakturakrav för outlösta försändelser på företag för inkassotjänster. BagsandFashion.com samarbetar med Gothia Inkasso Group och Klarna. Betalningsvillkor för fakturan vid outlösta fakturapaket är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag, f.n. SEK 50:- exkl. moms, samt dröjsmålsränta med 2 % per månad. Om betalningen inte sker efter denna påminnelse går ärendet vidare till inkasso. BagsandFashion.com förbehåller sig rätten att överlåta fakturor och avbetalningsvillkor på företag för inkasso- och kredittjänster.

Leveranser inom Sverige

Portokostnader inom Sverige
Alla varor skickar vi med gratis frakt inom Sverige,endast en expeditionsavgift av 29:- SEK tillkommer. Vår ambition är att skicka dina varor blixtsnabbt. Din order skickas med Posten som A-post samma vardag om du beställer före 16:00 – efter kl 16:00 skickas ordern dagen efter - (dock ej lör-sön- eller helgdag). Om vi mot förmodan inte skulle ha någon produkt i lager så kommer vi att kontakta dig via e-post.

Leveranstiden från den stunden du lägger din beställning hos oss tills du får den levererad hem till dig eller att du får en avi/lapp från Posten är normalt 1 dygn - (dock ej lör-sön- eller helgdag - då Posten inte levererar). Ibland kan Posten vara försenad med leveransen och då kan det ta ca: 2-3 dagar för leveransen att komma fram till kunden.

Förändring av order och avbeställning

Förändring av order
Kund har fram till den punkt då order inte har effektuerats rätt att, utan kostnad annat än prisskillnad på vara, förändra sin order. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Observera att order som redan skickats ut från vårt system av självklara skäl inte går att ändra.

Avbeställning
Avbeställning av order är möjlig utan extra kostnader för dig fram till den tidpunkt ordern inte har effektuerats. Med effektuering menar vi att faktura och frakthandlingar har skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är inte möjlig. Du som kund är i detta fall skyldig att ta emot försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts eller beställs speciellt för kund går inte att avbeställas efter det vi har lagt beställningen till vår leverantör. Vi förbehåller oss rätten att debitera kunden fullt pris för den beställda varan. Vid special beställning gäller ej ångerköp. En avbeställning är giltig först efter det du har fått en avbeställningsbekräftelse från oss.

Falska beställningar
Observera att alla beställningar loggas med IP-adress och tidpunkt. Om nödvändigt kommer vi att polisanmäla alla falska beställningar och bedrägeriförsök. Bagsandfashion.com förbehåller sig rätten att ifrågasätta beställningar som anses vara oseriösa eller inte verkar trovärdiga.

Ej avhämtade paket
För alla paket som inte löses ut eller avhämtas på Posten förbehåller sig BagsandFashion rätten att debitera kunden kostnaderna för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringskostnad, från f.n. SEK 310:- exkl. moms för fakturaförsändelser och SEK 350:- exkl moms för postförskottsförsändelser. Faktureringsavgift på SEK 49.- inkl moms tillkommer. BagsandFashion.com förbehåller sig rätten att överlåta fakturakrav för outlösta/ej avhämtade försändelser på företag för inkassotjänster. www.BagsandFashion.com samarbetar med Gothia Inkasso Group.

Betalning utanför Sverige - men inom EU

Beställningar som görs utanför Sverige kan endast hanteras av den engelskspråkiga sidan. Betalningen accepteras endast med Visa eller Master Card kort. Kortuppgifter och all hantering av kortinformationen hanteras säkert via SSL kryptering samt av bankernas senaste effektiva säkerhetsteknik. Vi gör ditt inköp ännu säkrare genom samarbete med Payson, Sveriges ledande leverantör av betalningssystem via Internet. Vi krediterar ditt kort först när din beställning bekräftas och vi lagrar inga informationer om ditt kort. Hos oss handlar du säkert. Se ytterligare information på Säkerhetssidan.

Portokostnader inom EU - men utanför Sverige
Beställningar som görs utanför Sverige och Norge kan endast hanteras av den engelskspråkiga sidan och betalningen accepteras endast med kort. Väskor och plånböcker som ska skickas till länder inom EU utanför Sverige har en fraktavgift av 210 SEK upptill 1kg och av 300 SEK upptill 2kgs. För information väger alla våra plånböcker under ett kilo och de flesta väskorna också. Smycken och alla andra produkter skickas utanför de Nordiska länderna försäkrat och rekommenderat till en portokostnad av 80 SEK. Leveranstiden till EU länder utanför Norden är i normala fall 3-7 arbetsdagar.


Försening av leverans
Om försening av leverans uppstår meddelar vi dig detta via e-post. Du har alltid rätt att häva köpet vid leveransförseningar. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen; till exempel då vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss. Vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från all ersättning till kund gällande leveransförseningar.

Leveransrisk
Vi står för transportrisken dvs. risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig. Ångrar du ditt köp så står du själv för transportrisken då du skickar varan tillbaka till oss.

Ångerrätt, Retur och Reklamation

Innan beställningen skickas till kunden
Alla produkter tas ut från sin ursprungliga fabriksförpackning och vi kontrollerar manuellt två gånger innan leverans till kunden. Vår policy är att alltid ha nöjda kunder och därmed alltid leverera felfria produkter till våra kunder, vilket i förlängningen också innebär mindre besvär för kunden, samt mindre kostnader och mindre administration för oss. Efter vår noggranna kontroll plomberas varje produkt manuellt och därefter emballerar vi produkterna mycket väl innan de skickas till våra kunder. Vi garanterar att du alltid kommer att få felfria produkter levererade till dig. Vi är emellertid inte ansvariga för produkter som förstörs pga. kundens ovarsamhet vid användandet eller skador som kunden själv har orsakat. Vi ber därför alla våra kunder att läsa och följa våra skötselråd och använda produkterna med sunt förnuft. För mer information läs gärna våra anvisningar under Köpvillkor. Har du frågor eller funderingar tveka inte att maila oss på customerservice@bagsandfashion.com.

Kundens ansvar - en rekommendation
Gör en extra kontroll av produkten vid mottagandet innan produkten används och plomberingen tas bort   Alla produkter som skickas från vårt lager kontrolleras alltid manuellt och noggrant innan de skickas till kunden. Som en extra åtgärd för att upptäcka eventuella fabrikationsfel ber vi dig vänligt, när du fått beställningen, att själv göra en extra kontroll på de produkterna du har köpt innan du använder dem och/eller tar bort plomberingen. Vissa väskor har skruvdetaljer, är dekorerade med nitar eller kristaller, mm, som du bör kontrollera. Samma sak gäller för andra accessoarer och kläder. Du bör göra en total kontroll både invändigt och utvändigt.

Alla smycken bör kontrolleras av kunden innan användning och innan man tar bort plomberingen. Kontrollera låset, skruvarna, stenarna och andra detaljer innan du använder produkten och/eller tar bort plomberingen. Vi har i våra skötselråd givit förslag på hantering av smycken, vänligen följ dem. Vi ansvarar för eventuella fabrikationsfel, men vi kan tyvärr inte ansvara för fel som uppstår om kunden inte följer våra skötselråd eller om delar av produkter tappas bort och eller går sönder i onödan på grund av olyckor eller vanvård.

Retur/ Ångerrätt
Returanmälan och returen ska vara oss tillhanda inom max 14 dagar, dvs. du ska göra din returanmälan så fort du kan och se till att returnera varan omgående. För att vi ska kunna godkänna en retur ska produkten vara oanvänd och det är viktigt att eventuella etiketter, plastskydd, mm. sitter kvar på produkten och att plomberingar är obrutna. Vi accepterar inte returer av produkter som har blivit använda, luktar parfym, saknar/har bruten plombering eller produkter som har skadats på grund av kundens ovarsamhet.

Läs gärna våra skötselråd, som finns på vår hemsida och längre ned i denna leveransbekräftelse, innan du börjar använda någon av de produkterna du har köpt hos oss. Returer av skor accepteras inte om skorna har provats eller använts utomhus, tagit lukt, har fläckar eller smuts antingen inuti, ovanpå eller under skornas sula eller om skorna har hanterats oömt. Returer som inte förpackas väl accepteras inte, därför ska produkten emballeras väl och komma tillbaka till oss i samma skick som den hade när kunden fick den. Varorna skall returneras på köparens bekostnad. När vi fått varan/varorna i retur och vi har kontrollerat att de returnerats enligt vår returpolicy återbetalar vi kunden varans pris eller ger kunden ett tillgodohavande. Vi kan betala tillbaka till bankkonto i svensk bank, postgiro- eller bankgiro konto. Vi accepterar inte returer mot postförskott eller ofrankerade returer.


Retur av T-shirts accepteras inte om produkten luktar parfym eller kroppslukt, om produkten har fläckar och/eller är skadad på något sätt. T-shirtarna ska returneras oanvända och vara i samma skick som de hade när kunden fick dem.

Vid returer eller ångerköp vi ber dig att maila din returanmälan till oss för att få en giltig retur. Vänligen kontakta oss via e-mail vår kundservice: customerservice@bagsandfashion.com för att få returen godkänd med en returkod innan du skickar tillbaka varan. I mailet ber vi dig att förse oss med information om ditt ordernummer, vilken produkt du vill returnera och anledningen till returen. Har du köpt din vara med postförskott eller med förskottsbetalning behöver vi ditt bankkontonummer för att kunna återbetala dig. Vid fakturabetalning uppdateras fakturan och vid kortbetalning via Payson krediterar vi ditt Paysonkonto eller gör en bankutbetalning. När vi har fått din returanmälan kommer vi att kontakta dig via mail. I detta mail finns även ett returformulär som vi  ber dig att printa ut och skicka tillsammans med din retur.

Returen ska skickas till:
BagsandFashion.com
c/o EuroTrade Nordic
Hasselbacken 27
194 38 Upplands Väsby

Reklamationer

Vi på BagsandFashion.com kontrollerar varje försändelse innan den skickas till dig. Varje produkt får ett kvalitetskontrollmärke som innebär att produkten är manuellt kontrollerad samt att den är felfri vid leverans. När kunden får hem sin beställning, ber vi kunden att själv kontrollera de känsliga delarna av produkten som en extra insats för att garantera att skruvar, kristaller och andra detaljer sitter fast och på det sättet undvika att någon del av produkten tappas bort i onödan. Vi är inte ansvariga för delar av produkter som försvinner eller tappas bort. Om du skulle behöva göra en reklamation pga. felaktig eller skadad vara skall detta ske inom 14 dagar från det datum då fabrikationsfelet upptäcktes. Vid reklamation vänligen ta kontakt med vår kundservice för att få returen/reklamationen godkänd: customerservice@bagsandfashion.com och ange ordernummer, vad du reklamerar och anledningen till reklamationen. Ange även om du önskar ersättningsvara eller pengarna tillbaka.

Vänligen notera att fabrikationsfel, eller fel i varan, är ett fel som redan fanns i produkten vid leverans och inte fel som kunden har orsakat pga felaktigt hanterande eller att produkten förslitis under tiden då den blir använd. Information om hur man undviker felaktigt hanterande eller felaktig skötsel finns under Information - Skötselråd. Vi har en komplett sida om skötselråd för att underlätta för vara kunder och vi ber alla att följa våra skötselråd, vänligen klicka på Skötselråd för mer information.

När du får reklamationen godkänd av kundservice skickar du tillbaka den reklamerade varan i originalförpackningen så betalar vi tillbaka den reklamerade varans pris. Om det framkommer att BagsandFashion.com är anledning till reklamationen står vi naturligtvis även för retur fraktkostnader av den reklamerade varan samt om inte byte sker, återbetalas även frakt och faktureringsavgiften.
Om det framkommer att BagsandFashion.com inte är anledning till reklamationen och att varan har blivit skadad eller förstörd pga. att kunden inte har följt våra skötselråd och/eller varit ovarsam, står vi varken för returfraktkostnaderna av den reklamerade varan eller varonas pris.

För att vi ska skicka tillbaka en icke godkänd, reklamerade varan ska kunden betala frakt enligt Postens vikttabell och administrationsavgift på 29 SEK. Observera att vi inte har möjlighet att hämta ut returer/reklamationer som sker mot postförskott eller som ej är fullt frankerade.

Transportskada

Vi har säkra och starka emballerings lådor samt att alla våra produkter emballeras och skyddas mycket väl innan de skickas till kunderna. Detta garanterar en mycket bra transportsäkerhet för varorna. Det är viktigt att kunden under inga omständigheter löser ut ett paket som ser skadat ut, även om kunden tror att innehållet är oskadat! Transportskadan skall anmälas till customerservice@bagsandfashion.com samma dag som kunden tar emot leveransen. Om kunden upptäcker skadan först efter att öppnat paketet, skall kunden reklamerar skadan omedelbart till customerservice@bagsandfashion.com och skicka tillbaka den skadade produkten till oss. Efter att ha kontrollerat skadan på varan kommer vi att ersätta kunden genom att skicka en ny produkt. Om vi inte skulle ha produkten i lagret längre kommer vi att betala tillbaka varans pris samt fraktkostnaden. Har kunden beställt flera varor än den kunden har returnerat betalar vi dock inte tillbaka frakt och expeditionsavgiften. Detta beror på att avgiften är samma oavsett hur många varor man beställt.

Har du inte fått din leverans inom en vecka från den dag vi via e-post aviserar att försändelsen har skickats från vårt lager måste du avisera leveransförseningen till customerservice@bagsandfashion.com senast inom 14 dagar för att ge oss möjligheten att spåra försändelsen. Reklamationer av leverans-förseningar efter 14 dagar friskriver vi oss ansvaret för.

Vid retur pga. skada eller byte av en produkt som har tagit slut i vårt lager förbehåller vi oss rätten att erbjuda kunden en annan motsvarande produkt i samma pris klass eller pengarna tillbaka eftersom vissa produkter som tar slut i vårt lager inte kommer att återbeställas. Mer information om konsumentens rättigheter och skyldigheter finner du på konsumentverket hemsida, www.konsumentverket.se. Observera att realisationsvaror och varor i fyndhörnan går ej att bytas eller returneras.

Returadress:
BagsandFashion.com
c/o EuroTrade Nordic
Hasselbacken 27
194 38 Upplands Väsby

Personuppgiftslagen (PUL)

BagsandFashion.com är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som kunden lämnar till oss. Dina personuppgifter kommer endast att behandlas av bagsandfashion.com för att på bästa sätt kunna ge service, kontakta och leverera varor till våra kunder. Ingen obehörig har tillgång till detta register och uppgifterna lämnas inte ut till andra företag. Registret förs i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).

CookiesVad är Cookies

En Cookie är endast en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies är vanligt och används på många webbplatser för att ge dig som besökare tillgång till och underlätta olika funktioner. När du besöker oss kommer Cookies att användas för att verifiera din inloggning, underlätta dina beställningar och även spara dina inställningar till nästa gång du besöker BagsandFashion.com. Cookies används också till att spara statistik om användande av webbplatsen. Statistiken är anonym och innehåller ingen information som kan kopplas till en särskild person.

Anti-Spam Policy

Vi tar avstånd från Spam
BagsandFashion.com tar avstånd från Spam då vår verksamhet baseras på Permission Marketing som innebär attmottagaren har givit sitt godkännande att ta emot information från oss via e-post.Våra kunder kan när som helst avprenumerera på vårt nyhetsbrev via direkt länk, via mail eller via telefon. Har du frågor är du välkommen att maila oss på: customerservice@bagsandfashion.com.

Force Majeure

BagsandFashion.com befrias från förpliktelser att fullgöra nämnda avtal vid händelser såsom; krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från leverantör, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll som skäligen inte kunnat förutses, och som påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, vilka gör att vi inte kan hålla nämnda avtal/utfästelser.

Övrigt

Ansvarsfriskrivning - handväskor och accessoarer

BagsandFashion.com säljer inte autentiska eller genuina varumärken av handväskor, smycken, klockor och andra modeaccessoarer som vi marknadsför och säljer i vår webshop. Vi presenterar inte våra designinspirerade produkter som autentiska, original, eller genuina upphovsrättsliga registrerade designer varumärken. Vi presenterar inte heller produkterna som om de vore kopior, därför bryter inte våra produkter mot lagen eller gör intrång i någons varumärke. Vi talar tydligt om att våra produkter är inspirerade från kända designers och inte är kopior. BagsandFashion.com har ingen anknytning till och är ej heller associerad med eller sponsrad av något registrerat varumärke. Eventuella bilder eller varumärkes namn som visas i vår webshop är endast för orientering och jämförelse. Vi uppmanar våra kunder som vill köpa autentiska, original designade produkter att vända sig till auktoriserade återförsäljare.

Copyright och upphovsrätt
Allt innehåll på wwww.bagsandfashion.com, såsom text, grafisk design, logotyper, bilder, etc. tillhör BagsandFashion.com och våra leverantörer och får inte kopieras. De är dessutom skyddade av svenska och internationella upphovsrättslagar.

Varumärket
BagsandFashion’s varumärke och design får inte användas i anslutning till produkter eller tjänster som inte är godkänt av oss, eller som på något sätt kan orsaka förvirring hos kunden, eller nedvärdera och misskreditera BagsandFashion eller webshoppen www.bagsandfashion.com. Vi accepterar inte heller att andra utan vårt tillstånd använder vårt namn i syfte att bättre positionera sin egen webbsida på sökmotorerna och eller för att driva trafik till en annan hemsida än vår egen: www.bagsandfashion.com..

Bildåtergivning
Vi kan inte garantera att alla bilder exakt återger produkternas verkliga färger eller storlek. Detta beror på dator man har och vilka inställningar den har.